TELEMETRIJA - primjena u Našem preduzeću

TELEMETRIJA - SISTEM DALJINSKOG NADZORA I UPRAVLJANJA
 

Uvođenjem sistema daljinskog nadzora i upravljanja stekli su se uslovi za kvalitetniji i pouzdaniji rad vodovodnog sistema grada Sarajeva, a ostvarene su i znatne uštede u eksploataciji i održavanju istog. Telemetrijskim sistemom je do sada obuhvačeno oko 100 objekata (bunari, pumpne stanice, filterska postrojenja, rezervoari, regulacioni šahtovi), a ovaj broj se povećava iz godine u godinu izgradnjom novih objekata.
Sistem je koncipiran tako da sve prikupljene informacije sa objekata se prenose do pet podcentara, a dio informacija uglavnom mjerenja nivoa, protoka, pritisaka i struja motora se proslijeđuju u dispečerski centar.
Prenos podataka od objekata do podcentara i dispečerskog centra se ostvaruje preko vlastite radio mreže i kablova.
 Da bi se moglo upravljati i pratiti stanje na objektima neophodno ih je opremiti raznim vrstama mjerača, pretvarača, signalizatora i izvršnih organa (mjerači protoka, nivoa, pritiska, pretvarači napona, struje, javljači provale, motorizovani zatvarači, izvršni releji..). Iako je na objektima instalirano 104 mjerača nivoa, 107 mjerača protoka, 72 mjerača pritiska, 130 motorizovanih zatvarača potrebno je još jako puno sredstava da bi se svi objekti, obuhvaćeni telemetrijom, potpuno opremili mjernom opremom i izvršnim organima.
Za prikupljanje podataka i izvršavanje upravljačkih funkcija na objektima koriste se programabilni logički kontroleri renomiranih proizvođača ove vrste opreme: Motorola, Allen Bradley, Mitsubishi, Meller. Podcentar je mjesto koncentracije svih informacija sa objekata, koji mu tehnološki pripadaju. Informacije se prihvataju i obrađuju na računaru kako bi se na jednostavan način omogućilo dežurnom osoblju "on line" praćenje stanja na objektima, kao i izdavanje komandi. Dio informacija, koje su dovoljne za sagledavanje funkcionisanja kompletnog vodovodnog sistema, iz podcentara se proslijeđuje u dispečerski centar. Informacije se prenose radio putem između računara u podcentru i dispečerskom centru. Na osnovu raspoloživih podataka dispečer daje instrukcije osoblju u podcentrima kakve manipulacije (akcije) treba preduzeti. Obzirom na jako veliki broj objekata bez posade i njihovu veliku udaljenost od podcentara i dispečerskog centra danas je nezamislivo upravljati ovako velikim vodovodnim sistemom bez telemetrije. Stoga treba preduzimati sve da se ovaj sistem održi u punoj funkciji uz istovremeno održavanje i kompletiranje mjerno regulacione opreme na objektima.