RAZVOJNI PROJEKTI - KJKP Vodovod i Kanalizacija d.o.o Sarajevo

UVODNE NAPOMENE

U periodu poslije rata od 1996.g. do danas, uloženo je mnogo finansijskih sredstava u sanaciju vodovodnog i kanalizacionog sistema, što je rezultiralo vrlo brzom konsolidacijom vodosnabdjevanja i normalizacijom rada kanalizacionog sistema, izuzev procesa prečiščavanja otpadnih voda. Najviše sredstava je obezbjeđeno iz budžeta Kantona, ali svakako se mora iskazati zahvalnost međunarodnim organizacijama na brojnim, vrijednim donacijama.

Takvim odnosom Vlade Kantona i međunarodne zajednice obezbjeđeno je u kratkom periodu, već od 1998.g. snabdjevanje bez redukcija vode, međutim ozbiljne ratne posljedice na vodovodnom i kanalizacionom sistemu nisu otklonjene, posebno na vodovodnoj mreži.

Visina kreditnih sredstava uloženih u ove oblasti je zanemarljiva, što je prije svega zbog kreditne nesposobnosti KJKP "Vodovod i Kanalizacija" d.o.o Sarajevo. Kreditna nesposobnost je direktna posljedica naplate po cijenama usluga vodosnabdjevanja i odvođenja otpadnih voda koje su znatno niže od stvarne cijene koštanja, koja je u značajnoj mjeri porasla i zbog ratne štete. Konkretnije rečeno, cijena usluga vodosnabdjevanja je dugo godina na nivou kojim se ostvaruje prihod maksimalno do visine troškova enregenata, plaća zaposlenih i troškova za nabavku materijala za interventno održavanje. Dakle, naplatom usluga se ne obezbjeđuju sredstava potrebna za zamjenu dotrajalih dijelova cjevovoda i ostale opreme.

Ovakvo stanje ima za posljedicu, da je u posljednjih 10 godina knjigovodstvena vrijednost kapitala preudzeća umanjena za oko 150 miliona Eura, a u tehničkom smislu posljedica je takva da se može konstatovati zabrinjavajuče stanje , prije svega u dijelu vodovodne mreže koja je samo zbog starosti postala bezvrijedna za više od 60% ukupne dužine. Ako se tome dodaju apslolutno nepovoljni uslovi rada u toku rata (vrlo česti prekidi u isporuci vode, tehnički nekorektni uslovi - pritisak, vodni udari, te sasvim neadekvatno održavanje, onda nije nelogično da su gubici na vodovodnoj mreži blizu 70% !!!, uz negativnu tendenciju izraženu u posljednjih šest (6) godina. Ovo bi, bez ikakve sumnje, moglo vrlo skoro eskalirati u izuzetne probleme u oblasti vodosnabdjevanja.

Preduzeće KJKP "Vodovod i Kanaliazcija" d.o.o Sarajevo raspolaže sa obimnom dokumentacijom , pri ćemu je od posebnog značaja:

  • Master plan i Studija izvodljivosti dugoročnog rješavanja vodosnabdjevanja, odvođenja i tretmana otpadnih voda u Kantonu Sarajevo, što je uradio konzorcij GIBB/KCIC/Energoinvest u septembru 2000.g. (Prema ovom dokumentu, u to vrijeme bilo je potrebno obezbjediti cca 400 miliona Eura za potpunu realizaciju).
  • Studija izvodljivosti uređaja za prečiščavanje otpadnih voda koju je pripremila JICA u novembru 1999.g.
  • Značajan broj glavnih projekata, posebno za rekonstrukciju vodovodne mreže
U julu 2003.g. , na zahtjev Vlade Kantona za dostavom razvojnih projekata, naši stručnjaci su izvršli uvid u stanje raspoložive dokumentacije, te sačinili dokumenat pod nazivom «Razvojni projekti». U proteklom periodu neki segmenti navedeni u ovom dokumentu su realizovani, te obzirom da je od tada prošlo punih pet godina, izvršena je provjera aktuelnosti, odnosno ažuriranje ovog dokumenta.

Na osnovu ovoga, moguće je relativno lahko brzo steći sliku aktuelnog stanja, strateške pravce razvoja utemeljene na gore navedenim dokumentima, te pregled projekata iz oblasti vodosnabdjevanja, odvođenja i tretmana otpadnih voda.

Vlada Kantona Sarajevo je sasvim svijesna i odlučna da se konačno ozbiljno počne sa preventivnim djelovanjem i spriječavanjem nastanka ozbiljnih poremećaja u vodosnabdjevanju, kao i da se u narednim godinama izvrši sanacija uređaja za prečiščavanje otpadnih voda. U tom smislu vrlo je izvjesno da će Vlada Kantona morati obezbjediti značajna ulaganja u vodovodni i kanalizacioni sistem u narednom periodu. Cjeni se da bi to moglo biti na nivou obračunatih troškova amortizacije (cca 14 miliona Eura godišnje). To praktično znači, da se može očekivati ulaganje u naredne četri godine u iznosu od cca 55 miliona Eura.

Download: Razvojni projekti u oblasti vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda
septembar 2008.god.
(PDF - 1378 KB)

Radni Tim