Prijava koruptivne radnje 
 
 
Poštovani,

Zakon o Agenciji definira korupciju kao: “svaku zloupotrebu moći povjerene javnom službeniku ili licu na političkom položaju na državnom, entitetskom, kantonalnom nivou, nivou Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, gradskom ili općinskom nivou, koja može dovesti do privatne koristi. Korupcija posebno može uključivati direktno ili indirektno zahtijevanje, nuđenje, davanje ili prihvatanje mita ili neke druge nedopuštene prednosti ili njenu mogućnost, kojima se narušava odgovarajuće obavljanje bilo kakve dužnosti ili ponašanja očekivanih od primaoca mita."

KJKP “Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o.Sarajevo građanima Kantona Sarajevo daje mogućnost anonimne on-line prijave korupcije ukoliko istu primjete, a odnosi se na uposlenike KJKP “ViK“ d.o.o.Sarajevo. Podatke koje građani unesu čuvaju se u strogoj tajnosti i treća lica nemaju pristup podatcima.

Upitnik za prijavu korupcije građani mogu popuniti u nastavku, odgovor na pitanje označeno zvjezdicom je obavezan.
 
 
1. Ukratko opišite događaj koji smatrate da ima koruptivnih radnji, a odnosi se na KJKP 'Vodovod i kanalizacija' d.o.o. Sarajevo
2. Gdje i kada se dogodio događaj opisan u pitanju broj 1 ? 
3. Navesti ime i prezime osobe ili osoba koje su počinile događaj opisan u pitanju broj 1 ?   
4. Da li poznajete razloge zbog koji je došlo do koruptivnih radnji ?
5. Navesti korist koju je ostvario ili je namjeravao ostvariti počinitelj koruptivnih radnji ?
6. Da li postoje svjedoci korupcije ? Ako je odgovor potvrdan navesti svjedoke ?
7. Da li posjedujete neke druge dokaze o opisanoj koruptivnoj radnji ?
8. Ukoliko želite ostaviti svoje lične podatke, popunite slijedeće kolone ?
Ime i prezime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
eMail adresa
9. Da li ste spremni sarađivati (uključujući i svjedočenje) u postupku o navedenoj koruptivnoj radnji ?
10. Ukoliko imate elektronskih dokaza o koruptivnoj radnji molim da ih priložite ... (.pdf ili .jpg, max. veličina 5 MB !)