DALJINSKO OČITANJE VODOMJERA

Daljinsko očitanje vodomjera

Sitem daljinskog očitanja KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo egzistira već 10 godina i do sada u jedan od sistema (mobile reading i fix network) uvezano je više od 10 000 vodomjera.
Fizikalanu veličinu, u našem slučaju utrošak voda kao neelektričnu veličinu pretvoriti u električnu veličinu i to pomću senzora, kod kojeg neelektrična veličina utiče samo na promjenu neke električne veličine (otpora, kapaciteta, induktiviteta) koji za svoj rad moraju imati električnu energiju predstavlja polazni uslov za izbor sistema daljinskog očitanja. Kada su u pitanju senzori koji se koriste za mjerenaja utroška vode oni se u principu sastoje od elektronskog dijela i mehaničkog dijela-pointera, koji se nalazi na vodomjeru (reed davač impulsa smješten na vodomjeru).
Komunikacijske mreže koje se koriste u KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo:
      - Kablovska veza između elektronskih komponenti -protokol EN1434, tz. M-Bus sistem
      - Radio komunikacija između elektronskih komponenti na frekvenciji 433 MHz i 868 MHz (senzorski
        čvorovi male potrošnje), tz. radijski sistem


Mobile reading

Ovaj sistem daljinskog očitanja u Vodovodu Sarajevo nastao je iz potrebe da se ubrza sam postupak očitanja vodomjera i obrade velikog broja podataka. Obrada podataka se zasniva na uvođenju baza podataka potrošača, automatizuju se finansijski elementi obrade podataka i izdavanja računa, a istovremeno se otpočinju i prvi pokušaji automatizacije i procesa očitanja i sakupljanja podataka. Prilikom ovog daljinskog očitanja uloga očitača je svedena na mjeru da on treba da dođe u domet uređaja koje očitava i da obiđe cjelokupni očitački hod (ljudski faktor je svedena na najmanju moguću mjeru).
Principijelno sistem se realizuje na sljedeći način:
      - Podaci se iz baze podataka prenose na ručne računare
      - Očitači odlaze na teren i vrše očitanje vodomjera
      - Povratkom automatski se podaci prenose u bazu podataka potrošača

Kablovska veza

Ovakav vid veze između elektronskih komponenti - daljinskog očitanja vodomjera se vrši pomoću tz. impulsnih vodomjera, elektronike za brojanje impulsa i centrale za očitanje na kojoj je moguće kompletnu potrošnju očitati na jednom mjestu. Postoji nekoliko konfiguracija ovog sistema koji se do sada koriste, ali u osnovi svakog sistema je da se on zasniva na kablovskoj vezi između senzora-vodomjera i centrale za očitanje

Radio komunikacija

- između elektronskih komponenti - daljinskog očitanja vodomjera se sastoji od vodomjera koji su pripremljeni za instaliranje elektronike za radijsko očitanje - senzorskih čvorova koji vrše brojanje i prenos signala do očitača - ručnog računara pomoću radijskih talasa. Senzorski čvor se direktno instalira na vodomjer i sa njim čini jednu cjelinu - klip varijanta ili se senzorski čvor veže za vodomjere sa impulsnim izlazom. Očitanje se vrši pomoću radio recivera koji očitač nosi sa svojim ručnim računarom za očitanje. Očitanje se vrši sa velike udaljenosti i do nekoliko stotina metara, zavisno od prepreka na terenu, ali uvijek bez ulaska u stanove. Sistem ima izuzetne prednosti u primjeni zbog izuzetno jednostavne montaže, baterijskog napajanja i mogućnosti individualnog rješavanja pojedinačnih mjernih mjesta.
Međutim, idealnog riješenja sa ovim sistemima nema jer je nemoguće isključiti i vizelno očitanje vodomjera koji nemaju "komponentu" daljinsko očitanja, a zbog nekih prednosti i nedostataka oba sistema (m-bus i radijskog), stvarno stanje na terenu je takvo da u istom očitačkom hodu možemo imati zastupljene sve sisteme očitavanja: vizuelno, m-bus i radijsko očitanje. Osnovni zahtjev je da očitač u jednom očitačkom hodu završi s procesom očitanja što treba obezbijediti pravilnim izborom sistemskog hardverskog i softverskog rješenja. Kombinacijom M-Bus sistema i radijskog sistema moguće je riješiti sve probleme očitanja (zgrade, šahtovi, nedostupna mjesta i dr.), a pomoću funkcija data loggiranja moguće je efikasno pratiti gubitke u mreži.

FIX network

Stalnim povećanjem broja potrošača - mjesta za očitanje javila se potreba za uvođenjem novih telekomunikaciskih tehnologija prenosa podataka. Nakon potpisivanja "Sporazuma o poslovnoj saradnji" u aprilu 2009. god. između KJKP Vodovod i kanalizacija i KJKP Sarajevogas i nadogradnje postojećih komunikaciskih mreža oba preduzeća, pokrenuto je neovisno očitanje vodomjera i plinomjera na lokalitetu Bjelašnice GPRS sistemom prenosa podataka od strane Vodovoda i Sarajevogasa.
Fix network očitanja mjerača/vodomjera kod kojeg se očitanje vrši s jednog centralnog mjesta, bez ljudskog faktora (očitača) s mogućnošću neograničenog broja očitanja u određenom periodu i faktički predstavlja jedini sistem očitanja koji predstavlja stvarno daljinsko očitanje bez uticaja čovjeka.
Fix network se zasniva na postojećim sistemima daljinskog očitanja (mobile reading) kod kojih se vrši nadogradnja postojećih sistema da se omogući prenos podataka pomoću GPRS tehnologija. Sistem predstavlja najeftiniji način sakupljanja i prenosa podataka i daje neslućene mogućnosti po pitanju očitanja mjerača/vodomjera i praćenja gubitaka u mreži. Uspostava fix netvorka potpuno je automatizovala proces očitanja(automatic meter reading). Uspostava fix netvorka za mjerenje i otkrivanje gubitaka u vodovodnom sistemu daje takođe neslućene mogućnosti.