LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE I KALIBRACIJU VODOMJERA

KJKP "Vodovod i Kanalizacija" još davno je prepoznalo značaj tačnosti i pouzdanosti mjernja potrošnje vode i donijelo odluku da se krene u izgradnju i opremanje moderne Laboratorije za inspekciju vodomjera, koja če omogučiti maksimalnu tačnost i pouzdanost instalisanih vodomjera u sistemu mjernja i obračuna potrošnje vode. Krajem 2004. godine vlastitim sredstvima izgrađena je i puštena u funkciju trenutno jedna od najmodernijih Laboratorija za inspekciju vodomjera nominalnih prečnika do DN 40 mm.

Da bi sve tehničke aktivnosti koje se provode u Laboratoriji bile prihvaćene i potvrđene i od strane nadležnih institucija sa državnog i međunarodnog nivoa, a time osigurana i dodatna garancija korisnicima naših usluga u kvalitet, tačnost i pouzdanost inspekcije i verificiranja vodomjera, prema Institutu za mjeriteljstvo BiH, a u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu BiH, pokrenut je zahtjev za imenovanje laboratorije za obavljanje poslova inspekcije vodomjera, koji je 2005. godine izvršio provjeru rada iste i na osnovu uvida u dokumentaciju, način i metodologiju rada donio Rješenje o imenovanju laboratorije za poslove verifikacije vodomjera nominalnog protoka do DN 40 i dodijelio nam mjeriteljski žig kojim se vrši blombiranje vodomjera nakon završenih inspekcija.

Od tada, pa sve do danas, Institut za mjeriteljstvo BiH vrši stalni nadzor nad radom Laboratorije i na isti još nikada nije stavljena niti jedna primjedba, kao ni dovedeni u pitanje dobijeni rezultati. Na osnovu rezultata nadzora i periodičnih provjera osigurali smo i zadržali visok stepen kvaliteta i pouzdanosti svih rezultata, te smo i danas još uvijek jedina Laboratorija za inspekciju vodomjera koja posjeduje vlastiti mjeriteljski žig i koja samostalno može da vrši verifikaciju vodomjera.
Kako je ovo samo jedan od koraka kojim se dokazuje kvalitet i osigurava povjerenje u odnosima sa kupcem, pokrenut je i projekat akreditacije laboratorije po međunarodnom standardu BAS EN ISO/IEC 17020:2013 , kojim se mora potvrditi kompetentnost, nezavisnost i nepristrasnost u organizacionom i tehničkom smislu.
Cjelokupan rad laboratorije usklađen je sa svim zahtjevima navedenog standarda, definisan svim potrebnim dokumentima i procedurama, i postavljena takva unutrašnja organizacija gdje Laboratorija ima takvo mjesto gdje je u potpunosti eliminisan bilo koji moguči negativan uticaj rukovodstva na njezin rad, a prevashodno u domenu tehničkih prosuđivanja i rezultata inspekcije.
Ocjenjivanje rada Laboratorije prema zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013 izvršio je Institut za akreditiranje BiH, čiji stručni nalazi su potvrdili da je Laboratorija organizovana, kompetentna, nezavisna i nepristrasna u obavljanju svih svojih aktivnosti, te da kao takva ispunjava sve zahtjeve međunarodnog standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013 , što je i rezultiralo odobravanjem akreditacije.