VODA ŠTO ŽIVOT ZNAČI

Voda kao nezamjenjljiva životna namirnica zauzima posebno mjesto među faktorima životne sredine, od kojih zavise život i zdravlje ljudi kao i privredni i kulturni razvoj društva. Voda je dobro od općeg interesa, predstavlja bogatstvo svake zemlje, nalazi se u društvenoj svojini, a služi za zadovoljenje općih i pojedinačnih potreba.

Voda je neophodna za održavanje života uopće i čini 60-70% tjelesne težine.
 
Sa higijenskog aspekta voda je značajna ne samo kao osnovna životna namirnica i sredina u kojoj se odvijaju složeni biohemijski procesi, već i stoga što se sa njom mogu prenositi uzročnici mnogih zaraznih oboljenja i hemijskih toksičnih materija.
Epidemiološki značaj vode je veliki, svake godine u svijetu umire oko 3 miliona ljudi zbog upotrebe neispravne vode za piće. Zbog značaja vode i njenog višenamjenskog korištenja ona uživa posebnu zaštitu i koristi se na način propisan zakonom. Voda nehigijenskog kvaliteta može da ugrozi zdravlje na više načina.
Služba za sanitarnu zaštitu i kontrolu voda, KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o., Sarajevo u okviru svojih svakodnevnih aktivnosti poduzima niz mjera zaštite vodovodnog sistema kako bi brzim izvještavanjem pokrenuli sve relevantne subjekte u firmi i u Kantonu Sarajevo sa ciljem uklanjanja i sprečavanja svih pojava koje predstavljaju neposrednu opasnost po kvalitet podzemnih i površinskih voda koje su u funkciji vodosnabdjevanja grada Sarajeva.
U organizacionom smislu, ovu službu čine dva odjeljenja:

1. Odjeljenje za tehnologiju i sanitarnu zaštitu;
2. Odjeljenje za fizičko-hemijske i bakteriološke analize vode-Pogonske i Centralni Laboratorij


Upozorenje građanima
U interesu čuvanja zdravlja Vas i Vaših najbližih, posebno djece i staraca koji predstavljaju osjetljiviji dio populacije, želimo Vas upozoriti da ne koristite vode za piće i sanitarnu potrebu, sa izvorišta vode za koja niste sigurni da su pod stručnim monitoringom i da se vrši dezinfekcija vode.
Ako Vam je voda sa lokalnog i seoskog individualnog vodovoda neophodna, naš savjet je da obavezno potražite pomoć stručnog lica koje će Vam dati instrukcije šta raditi u tom slučaju.