NAJČEŠĆA PITANJA GRAĐANA UPUĆENA KJKP 'ViK' d.o.o Sarajevo

1. TREBA LI KORISTITI FILTERE ZA VODU?

Voda iz centralnog vodovodnog sistema grada Sarajeva, svojim fizičko-hemijskim i bakteriološkim karakteristikama, potpuno odgovara zahtijevima Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO) prema kojim je usklađena i domaća legislativa koja reguliše oblast zdravstvene ispravnosti vode za piće i proizvodnju hrane (Pravilnik o sanitarno-higijenskoj ispravnosti vode za piće, Sl. list SFRJ, br. 33/87, preuzet Sl. novine R BiH br.2/92).
Naš centralni laboratorij, koji je smješten na adresi Jaroslava Černija br.8, Sarajevo, dnevno obradi najmanje 27 fizičko-hemijskih i bakterioloških analiza uzoraka vode, koja se svaki dan uzorkuje na utvrđenim i zvanično usvojenim kontrolnim tačkama, koje su raspoređene na cijelom gradskom području pokrivajući sve pravce vodosnabdjevanja. Periodično i po indikacijama, radimo analize na specifične parametre, uz primjenu najsavremenije instrumentalne tehnike.2. ZAŠTITA KORISNIKA NAŠE USLUGE OD LAŽNIH NAJAVA DOLASKA U STAN RADI PROVJERE
    KVALITETA VODE ZA PIĆE, LAŽNIM PREDSTAVLJANJEM KAO NAŠ UPOSLENIK


U posljednjih par godina, često nas građani zovu sa upitom dali smo mi najavili dolazak radi provjere kvaliteta vode u njihovom stanu, jer su dobili telefonsku najavu osobe koja se predstavila ispred naše firme.
Da nebi bili u nedoumici, želimo Vas ovim putem upoznati sa našom procedurom rada sa strankama:

• Kod Vas u stan dolazimo samo na Vaš poziv kada postoji opravdana sumnja na kvalitet vode (reklamacija na kvalitet vode) i kada vi lično ostavite Vaše podatke, ime i prezime, adresa stanovanja i broj Vašeg telefona kako bih najavili naš dolazak po dogovoru.
• Ovlašteno lice KJKP 'Vodovod i kanalizacija' koristi uglavnom službeno vozilo obilježeno zaštitnim znakom preduzeća.
• Za usluge koje korisnici trebaju platiti Vodovodu, naplata se isključivo obavlja na blagajnama preduzeća u ul. Jaroslava Černija br. 8, kada se dobije obavezno račun, sa pečatom KJKP 'Vodovod i kanalizacija' d.o.o., Sarajevo.

Ukoliko posumnjate u iskaz osobe koja Vam nudi uslugu u ime našeg preduzeća, molimo Vas da o tome upoznate naš Dispečerski centar – kontakt br.tel. 033 210 – 707, koji radi 24 sata dnevno i pruža sve neophodne informacije, kao i savjete našim građanima.

Sa ciljem ostvarenja zaštite interesa korisnika naše usluge, pozivamo naše cijenjeno građanstvo na jačanje povjerenja kroz uspostavljanje direktne međusobne saradnje uz izgrađeno povjerenje kroz realizaciju kvalitetne i ekspeditivne usluge.