GDJE SMO I KAKO NAS KONTAKTIRATI ?!

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE I KALIBRACIJU VODOMJERA

Sjedište: Sarajevo, Gliše Jankovića br. 8, Ilidža
Telefon: +387 33 77 49 23
Fax: +387 33 77 49 23


e-mail: Dženan Šejto i Ismet Imamović